EU

European Union

Spółka realizuje dwa projekty dofinansowane ze środków UE  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNY ROZWÓJ, wartość projektów, cele i wartość dofinansowania poniżej:

Umowa na dotację II- POIR.01.01.01-00-0106/19

Tytuł projektu (PL): Opracowanie zintegrowanego systemu tomograficznej i angiograficznej diagnostyki kompleksu siatkówkowo-naczyniowego oka.

Wartość kosztów kwalifikowanych Projektu: 6 938 175,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 204 220,00 PLN

Przedmiotem Projektu będzie opracowanie i wdrożenie do oferty Wnioskodawcy innowacyjnego urządzenia diagnostycznego, pozwalającego na wykonanie całościowej analizy obrazowej i angiograficznej kompleksu siatkówkowo naczyniowego oka ludzkiego. Opracowany w ramach projektu tomograf optyczny będzie bazował na technologii przestrajalnego źródła światła (ang. Swept Source). Urządzenie dostarczy klientom dokładnych danych pomiarowych oraz pozwoli na pełniejszą diagnozę chorób narządu wzroku. Realizacja projektu pozwoli Wnioskodawcy zdobyć nową wiedze z dziedziny tomografii optycznej, technologii konstruowania tomografu SS-OCT oraz zasad projektowania najbardziej istotnych podzespołów tomografu SS-OCT takich jak odbiornik sygnału  układ optyczny. Doświadczenie i wiedza zdobyte podczas prac projektowych pozwolą Wnioskodawcy samodzielnie konstruować nowe urządzenia diagnostyczne bazujące na technologii Swept Source OCT. W ramach realizacji niniejszego Projektu, w pełni funkcjonalny prototyp Tomografu SS-OCT zostanie opracowany we współpracy firmą AM2M, której zespół jest jednym najbardziej doświadczonych i znanych na świecie w dziedzinie tomografii OCT. Stworzenie oprogramowania użytkowego tomografu OCT, oraz warstwy użytkowej, komunikacyjnej i prezentacji wyników badań zostanie zrealizowane we współpracy z firmą Venea która od 12 lat współpracuje z Wnioskodawcą dostarczając oprogramowanie użytkowe perymetrów.

Tomograf SS-OCT zostanie wprowadzony do produkcji w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Dzięki wdrożeniu wyników projektu Wnioskodawca rozszerzy zakres oferowanych klientom rozwiązań diagnostycznych o system  olbrzymiej wartości diagnostycznej organu wzroku, zwłaszcza do diagnostyki najczęstszych chorób cywilizacyjnych, takich jak jaskra, retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD).

Umowa I POIR.01.01.01-00-0880/16

Tytuł projektu (PL): Opracowanie diagnostycznych urządzeń medycznych wykorzystujących soczewki o zmiennej ogniskowej.

Wartość kosztów kwalifikowanych Projektu: 5 388 471,41 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 762 891,87 PLN

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowych technologii i podniesienie innowacyjności produktów wytwarzanych przez Frey S.J. co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności Frey S.J. na rynku docelowym. Osiągnięcie celu głównego projektu nastąpi poprzez przeprowadzenie szeregu badań przemysłowych charakteryzujących się wysoką innowacyjnością i zaawansowaniem technologicznym, zakończonych opracowaniem innowacyjnych optycznych modułów pomiarowych które następnie będą mogły być zastosowane w ulepszonych wersjach produkowanych obecnie urządzeń oraz będą stanowiły podstawę do opracowania nowych wyrobów. Na początku projektu zostaną opracowane koncepcje modułów funkcjonalnych bazujących na soczewkach o zmiennej ogniskowej (soczewki których ogniskowa jest kontrolowana za pomocą układu elektronicznego), które następnie zostaną wykorzystane  do opracowania prototypów zasadniczo zmienionych okulistycznych urządzeń diagnostycznych i opracowania nowych urządzeń.  dalszej części projektu w ramach prowadzonych prac rozwojowych zostaną opracowane prototypy dwóch urządzeń diagnostycznych.

W ramach projektu opracowane zostanie oprogramowanie współpracujące z urządzeniami skonstruowanymi w ramach projektu, pozwalające na gromadzenie w bazach danych wyników badań oraz komunikację z zewnętrznymi aplikacjami magazynującymi zbiory danych medycznych pacjentów. Wdrożenie wyników prac B+R nastąpi w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy poprzez poszerzenie oferty Spółki i sprzedaż nowych produktów za pośrednictwem sieci dystrybucji bazującej w zdecydowanej mierze na dotychczasowych partnerach handlowych Spółki.